Nadzorni odbor

U razdoblju od 1994. do 2014. godine Članovi Nadzornog odbora Nogometnog središta Samobor bili su:

Josip Burić, Josip Šimunjak, Dušan Penić, Rudolf Kahlina, Marijan Lenard, Ivan Grubač, Stjepan Čakanić, Juraj Milječki, Juro Horvat, Velimir Brez i Anita Jelić.